DOSTAWA I PŁATNOŚCI

WYSYŁKA I DOSTAWA

1. Wysyłka zamówionych Produktów jest dokonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

2. Wysyłający dokłada najwyższej staranności w zapakowanie zamówionych artykułów.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek (który jest uzależniony od działalności przewoźników, firmy kurierskiej).

4. Przesyłek za pobraniem nie wysyła się.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Zamawiający powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Zamawiający powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Zamawiającego i kuriera.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne
  • Płatność przelewem na konto Sklepu

 

2. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Zamawiający – również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto Sklepu musi być równa kwocie określonej w zamówieniu. 

3. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni tytułu dokonanej wpłaty.

4. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie dokonana wpłata należności, Sklep wezwie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do dokonania wpłaty w terminie 7 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpi, przesyłając Zamawiającemu pocztą elektroniczną stosowne oświadczenie.

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.