CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Podczas zakupu indywidualnego projektu na zamówienie przygotowanie projektu wynosi do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu opłacenia zamówienia + dostarczenia niezbędnych plików do procesu projektowania (np. przesłania logo lub treści). 

Podczas zakupu gotowego wzoru z personalizacją, Zamawiający przekazuje wszelkie potrzebne dane, które Sklep aktualizuje w zakupionym projekcie i w ciągu 2 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu opłacenia zamówienia + dostarczenia niezbędnych plików do procesu projektowania (np. przesłania logo lub treści).

W przypadku niemożliwości dotrzymania powyższego terminu z przyczyn niezależnych, Zamawiający zostanie poinformowany o tym wraz z podaniem nowego terminu przygotowania projektu.

2. Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zaakceptowaniu projektu. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku, zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w projekcie. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji. Firma Polka Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju błędy literowe/graficzne. Zaakceptowany przez Zamawiającego i wydrukowany przez Sklep projekt nie podlega reklamacji. Całościowy koszt związany z ponownym drukiem ponosi Zamawiający.

3. Sklep nie przyjmuje rezygnacji z zamówienia po wykonaniu i przesłaniu projektów do akceptacji.

4. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju produktu. W opisie każdego produktu jest podany czas potrzebny na jego wyprodukowanie, wysyłka następuje w ten sam lub najbliższy dzień roboczy. Jeżeli w obrębie jednego zamówienia jest realizowanych kilka różnych produktów – czas wysyłki całości będzie wyznaczał produkt z najdłuższym terminem realizacji.

W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.